Formularz reklamacji

Dane posiadacza/użytkownika karty

 
 
 

Szczegóły reklamacji

 

(np. rachunek, zaświadczenie z policji, max. rozmiar pliku: 1MB, obsługiwane typy plików: JPEG, GIF, PNG, BMP, PDF)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 (Administrator lub My). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@skok.pl. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu (1) rozpoznania wniesionej reklamacji na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, (2) w celach rachunkowych i księgowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, (3) w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także (4) w celu ochrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed roszczeniami naszych klientów i odpowiadać na kierowaną do nas korespondencję. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie skok, w którym prowadzony jest Pani/Pana rachunek, do którego została wydana karta płatnicza, organizacja kartowa VISA, Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, spółka IT CARD Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz inni nasi podwykonawcy, w tym także doradcy prawni. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję - w przypadku kiedy okaże się, że nie jest Pan/Pani naszym klientem - i przechowywane nie dłużej niż do czasu upływu terminu przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozstrzygnięcia wniesionej przez Panią/Pana reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

CENTRUM KART SKOK


phone

Telefoniczna obsługa 24 h /365 dni
Koszt połączenia według taryfy operatora

KONTAKT


Centrum Kart SKOK
Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk

E-mail: