+48 (58) 511 20 70

Płatności zbliżeniowe

Płatności zbliżeniowe to wygoda, szybkość i bezpieczeństwo!


Karta płatnicza Visa SKOK, która ma oznaczenie czterech rozchodzących się fal radiowych  platnosc zblizeniwa skok 01
ma funkcję zbliżeniową, to znaczy, że za pomocą tej karty można dokonywać płatności zbliżeniowych.

Jakie są korzyści z płatności zbliżeniowych?

Dzięki płatnościom zbliżeniowym zyskujesz: 

Wygodę
Nie musisz mieć przy sobie „drobnych”, ani martwić się, że sprzedawca nie będzie miał wydać reszty.

Szybkość
Płatność zbliżeniowa trwa zaledwie kilka sekund – znacznie krócej niż w przypadku płacenia gotówką lub w sposób tradycyjny kartą.

Bezpieczeństwo
Kartę masz cały czas w ręku – nie ma potrzeby podawania jej sprzedawcy.

 

Gdzie mogę korzystać z płatniczej karty zbliżeniowej?

Akceptacja kart zbliżeniowych jest już bardzo powszechna! Zapewne wszędzie tam, gdzie dotychczas płaciłeś kartą w sposób standardowy, już dziś możesz płacić zbliżeniowo.

Punkty handlowo-usługowe, w których można dokonać płatności zbliżeniowych, oznaczone są symbolem:

tu zaplacisz zblizeniowo Skok

Wypłaty zbliżeniowe z bankomatu

Zbliżeniowość to nie tylko dokonywanie płatności w sklepach; na rynku są również bankomaty z funkcją zbliżeniową. W bankomatach oznaczonych znakiem platnosc zblizeniwa skok możesz wypłacić gotówkę poprzez zbliżenie karty do czytnika i wybranie kodu PIN.

Jak płaci się zbliżeniowo?

1. Poinformuj sprzedawcę, że chcesz zapłacić za pomocą karty zbliżeniowej.

2. Sprawdź kwotę wyświetloną na czytniku terminala płatniczego.

3. Zbliż kartę do terminala. Przyłóż kartę „na płasko” pod znakiem platnosc zblizeniwa skok do specjalnie oznaczonego czytnika, na odległość około 4 cm.

4. Zapłać. Jeśli kwota transakcji nie przekracza 100 zł, na czytniku pojawi się informacja o potwierdzeniu płatności.

Jeśli kwota do zapłaty jest równa lub wyższa niż 100 zł, terminal wyświetli żądanie potwierdzenia transakcji kodem PIN.

pay

Sama płatność trwa krócej niż sekundę, a cała transakcja raptem kilka sekund – bez potrzeby podawania karty sprzedawcy czy przeciągania jej przez czytnik.

W Polsce limit jednorazowej płatności bez potwierdzania kodem PIN to 100 PLN.

W przypadku innych krajów, będą to inne kwoty ustalone przez organizacje płatnicze. 
Informacja o wysokości limitów w pozostałych krajach jest dostępna pod numerami telefonów Centrum Kart SKOK.

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

Funkcjonalność zbliżeniowa bez podawania kodu PIN działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w Polsce poniżej 100 zł); dla transakcji zbliżeniowej o wartości równiej lub wyższej niż 100 zł konieczne jest potwierdzenie transakcji kodem PIN.

Dokonując płatności zbliżeniowej nie wypuszcza się karty z ręki, mając nad nią pełną kontrolę; nie podaje się karty osobie trzeciej.

Karty zbliżeniowe i terminale zbliżeniowe mają odpowiednie zabezpieczenia:

- zbliżeniowa karta Visa sama nie wysyła żadnych informacji,

- przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na ułamek sekundy, na wyraźne polecenie terminala płatniczego – po tym, jak sprzedawca wprowadzi do terminala dane potrzebne do dokonania transakcji – i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (ok. 4 cm),

- brak zagrożenia wystąpienia podwójnej płatności – nawet jeśli karta zostanie zbliżona do czytnika kilka razy, kwota za zakup zostanie naliczona tylko raz. Każda transakcja generuje niepowtarzalny i jednorazowy kod, którego nie można wykorzystać przy kolejnej transakcji.

Posiadacz rachunku odpowiada za nieuprawnione transakcje zbliżeniowe do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieuprawniona transakcja jest skutkiem:

- posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną posiadaczowi karty (użytkownikowi) lub,

- przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez posiadacza karty (użytkownika) obowiązku, o którym mowa w Regulaminie wydawania kart Visa dla członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.Pamiętaj, że możesz wyłączyć funkcję zbliżeniową na karcie, zgłaszając dyspozycję telefonicznie w Centrum Kart SKOK, w placówce SKOK lub poprzez usługę bankowości elektronicznej, jeśli taka funkcjonalność jest dostępna. Jeśli na pierwszej karcie wyłączysz funkcję zbliżeniową, na karcie wznowionej (lub ponownie wydanej w miejscu utraconej karty) ta funkcjonalność będzie również wyłączona. Po wyłączeniu funkcji zbliżeniowej zawsze można ponownie ją włączyć. Tryb postępowania jest analogiczny jak przy wyłączaniu.

CENTRUM KART SKOK


phone+48 (58) 511 20 70

Telefoniczna obsługa 24 h /365 dni
Koszt połączenia według taryfy operatora

KONTAKT


Centrum Kart SKOK
Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk

 Dokument bez tytułu
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…