+48 (58) 511 20 70

Transakcje zagraniczne

Karta Visa SKOK to międzynarodowy instrument płatniczy – możesz płacić swoją kartą na całym świecie,
wszędzie tam, gdzie znajduje się logo Visa!


Zasady rozliczania transakcji zagranicznych wykonywanych przy użyciu kart Visa: 

- obciążenie rachunku z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu karty następować będzie w złotych polskich;

- walutą rozliczeniową dla transakcji dokonanych kartami debetowymi Visa będzie złoty polski. W przypadku transakcji wykonanych w walucie innej niż złoty polski, rachunek członka SKOK obciążany będzie kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została transakcja na złote polskie, na podstawie kursu obowiązującego dla wydawcy karty w systemie Visa w dniu rozliczenia transakcji przez Visa. Dodatkowo wydawca pobierać będzie prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości transakcji.

- łączną kwotę opłat za przeliczenie waluty (jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny) możesz obliczyć TUTAJ.

W przypadku wypłaty gotówki z bankomatów w walucie EUR w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązującą walutą jest waluta narodowa (inna niż EUR), w celu ewentualnego skorygowania wysokości pobranej prowizji do wysokości prowizji obowiązującej na terenie Polski prosimy o skorzystanie z formularza reklamacji. Zwrot nastąpi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Kod BIC  -  WBKPPLPP (międzynarodowy identyfikator banku)

CENTRUM KART SKOK


phone+48 (58) 511 20 70

Telefoniczna obsługa 24 h /365 dni
Koszt połączenia według taryfy operatora

KONTAKT


Centrum Kart SKOK
Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk

 Dokument bez tytułu
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…